Home  
  LARCOSAN

| VERTALINGEN  |

|    BEEDIGD      |

TAAL OP MAAT  | INFO  | CONTACT  | LINKS  |  

NL  E |  D  |  F  |  SP

  Nederlands
  Engels
  Duits
  Frans
  Spaans

 

 
INFO  

bedrijfsgegevens  getuigenissen


Tony Coppens
zaakvoerder

Tony Coppens, zaakvoerder van LARCOSAN GCV, heeft de liefde voor talen in het bloed.
In de loop van taalstages en vele reizen in het buitenland heeft hij zijn talenkennis aan de dagelijkse praktijk getoetst en verrijkt.

Tijdens zijn vierjarig verblijf in Ecuador, Zuid-Amerika, van 1982 tot 1986, kreeg hij de kans aangeboden om, na een aantal praktijkstages en Ėseminaries, lesgever Engels te worden aan het Colegio Americano en bij de American Language School in Guayaquil.
Op die manier is hij als vanzelf in het vak gegroeid.
In de loop van de jaren daarna heeft hij zich regelmatig bijgeschoold om nieuwe technieken in zijn trainingen te verwerken.

Terug in BelgiŽ is hij jarenlang lesgever in bijberoep geweest, achtereenvolgens bij Rapid School te Antwerpen, het CMO te Borgerhout, het Beroepsinstituut voor Havenbedienden, om vanaf 2003 in onderaanneming (freelance) en in rechtstreeks contact met de bedrijfswereld voltijds taaltrainer te worden.

Vele bedrijven kunnen getuigen van de kwaliteit waarvoor hij altijd borg heeft gestaan.
Dit geldt ook voor de vertalingen die hij verzorgt sinds de oprichting van de firma.
De jarenlange ervaring in de zakenwereld, hoofdzakelijk dan de maritieme omgeving maar ook de wereld van import/export, zijn economische achtergrond, en zijn diverse opleidingen en interesses in de sociale en therapeutische context, bepalen de vakterminologie waarmee hij in de eerste plaats vertrouwd is.

Sedert september 2005 is hij ook geregistreerd als beŽdigd vertaler Nederlands/Spaans en Spaans/Nederlands.
MUNDICOM

is een afdeling van LARCOSAN GCV, die alle activiteiten op het vlak van talen groepeert.

De taaltrainingen worden gegeven door ervaren taaltrainers die allemaal dezelfde inductieve methode gebruiken om de trainees vorderingen te helpen maken tijdens alle sessies van een training.
Een nauwkeurige opvolging van de afgesproken rapporteringen garandeert een tijdige evaluatie van de stand van zaken van een trainingreeks.

De vertalingen worden verricht door vertalers met degelijke ervaring.
Voor een opdracht wordt aanvaard, wordt in detail nagekeken of het vakgebied van de tekst in kwestie wel tot de professionele vaardigheden van de vertaler behoort.
Alle eindteksten worden aan een grondige kwaliteitscon-trole onderworpen alvorens ze per e-mail naar de klant worden gezonden.
Er wordt op toegezien dat de afgesproken deadline zonder fout wordt gerespecteerd.

Zaakvoerder Tony Coppens, zelf een ervaren taaltrainer en vertaler, voert kwaliteit, communicatie en nakomen van gemaakte afspraken hoog in het vaandel.
Het zijn drie pijlers die het bedrijf dragen doorheen al zijn activiteiten.
 

topGETUIGENISSEN
 

 
HERFURTH LOGISTICS
Bieke Beernaert

Iedereen is heel positief. Enkele commentaren :

  • fijne leraar die het heel goed uitlegt.
  • heel tevreden, al de nodige en gevraagde onderwerpen komen aan bod.
  • ....tof om zo bij te leren....
  • heel to-the-point door in te spelen op het dagdagelijkse werk en shipping

Iedereen heel tevreden dus !!!

 
 
Evaluatie via de BOBEX website
Arend Demoen, toys & toys cvba

Ref. 80063 - Vertalingen speelgoed handleidingen
 

 
Evaluatie via de BOBEX website
Erik Janssens,
Conceptive Engineering

Ref. 99529 - Vertaling NL/FR financiŽle termen
 

 
Evaluatie via de BOBEX website
Ann VANBEVER,

Ref. 111424 - Dringend: vertaling NL->FR studie dagbladhandel
 

 
IT Services & Project
Kris Lamote, PMP

Uw 'taal op maat' sessies waren voor mij een ideale voorbereiding om mijn professionele activiteit (IT project management) op een aanvaardbare manier met Franstalige klanten uit te voeren.
Dit was een goede combinatie van jargon, uitdrukkingen, veel voorkomende thema's en natuurlijk levendige discussies.

Verhelst Vastgoed
Steve Verhelst, makelaar in onroerend goed

Via deze weg wil ik U van harte danken voor de basiscursus Frans die U me gaf.
Deze opleiding werd volgens mijn kennis en op maat van mijn beroep opgesteld.
Hierdoor verlopen de telefonische contacten en de gesprekken tijdens een bezoek veel aangenamer.

Ik kijk uit naar een verdere aangename samenwerking.

BIV nr 502 169
Verhelst Vastgoed
Kapelsesteenweg 432
2930 Brasschaat
Tel: 03 633 12 36
info@verhelstvastgoed.be
www.verhelstvastgoed.be

 

De Lloyd - Le Lloyd
Paul Popeyus, Media assistant & Documentation

Wij zijn zeker tevreden met de door u vertaalde teksten naar het engels.

U staat in ieder geval met stip genoteerd mocht het werkvolume weer stijgen.

Met vriendelijke groet,
 

 
BMW Belgium, Bornem
dienst dealernetwerk

Ter gelegenheid van onze samenwerking met dhr. Coppens voor de vertaling van een erg technische tekst hebben wij met genoegen vastgesteld hoe vlug wij de vertaalde tekst ontvingen en hoe goed kwaliteitsvol deze was.

Op alle punten was ook de follow-up door dhr. Coppens opmerkelijk, want wij werden steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de vertaling met het oog op de overeengekomen deadline.

We zullen beslist niet nalaten voor een volgende vertaling weer beroep te doen op dhr. Coppens.
 

 

BEDRIJFSGEGEVENS  

top

oNDERNEMINGSNUMMER

BTW BE 0860 382 080

BANK

KBC 733-0151851-76

ADRES

MUNDICOM
div. of  LARCOSAN GCV
Jozef Jennesstraat 41
B-2900 SCHOTEN

ROUTE Openbaar vervoer
Bus 62 vanuit Antwerpen, halte Bloemendaal 2
(terugkeren naar eerste straat rechts)

Bereken uw reisplan met mappy.be
TELEPHONE

00 32 3 290 95 86

FAX

00 32 3 290 95 86

E-MAIL

mundicom@larcosan.be

URL

www.mundicom.be

 
VraagĽ on line info/offerte voor onze taaltrainingen
 (
bepaal uw niveau)
 

 
div. of LARCOSAN GCV
Jozef Jennesstraat 41
B-2900 SCHOTEN

T: 00 32 493 65 67 66
F: 00 32 3 290 95 86

e-mail:
mundicom@larcosan.be
Contact:
Tony Coppens

 route

LeesĽ de verhalen van tevreden klanten

Tony Coppens
zaakvoerder

VraagĽ on line offerte vertalingen aan MUNDICOM

     mundicom@larcosan.be

Update: 05-Sep-2007 design by CYGMENDICS div. of CDIS bvba