Home  
  LARCOSAN

| VERTALINGEN  |

|    BEEDIGD      |

TAAL OP MAAT  | INFO  | CONTACT  | LINKS  |  

NL  E |  D  |  F  |  SP

  Nederlands
  Engels
  Duits
  Frans
  Spaans

 

 
TAAL OP MAAT  

vraag nu on line info of offerte

De werkwijze tijdens al onze taalsessies is als volgt:

Wij reiken een nieuwe structuur aan door middel van enkele concrete voorbeeldsituaties (in de doeltaal en in de vorm van vraag en antwoord) uit de dagelijkse praktijk van de trainee. De hierbij gebruikte termen behoren tot het referentiekader van de trainee of ze zijn makkelijk verstaanbaar omwille van hun sterke gelijkenis met andere reeds vertrouwde talen.


In een beginfase zal de trainee de vraagsteller zijn, waarna de rollen omgekeerd worden. Daarop wordt de nieuwe structuur afgeleid uit het gevoerde gesprek. Aansluitend wordt de woordenschat via eenvoudige associaties, beeldmateriaal, voorwerpen en dergelijke meer uitgebreid.
De nieuwe termen worden vervolgens verder ingeoefend binnen de zojuist geïdentificeerde structuur.

 

Welk soort trainingen/ opleidingen bieden wij aan?

 • Langer lopende modules van 20 of 30 uur, met één of twee sessies/week (minimum 1,5 uur), semi-intensieve modules van 3 of 4 uur per dag over 5 opeenvolgende dagen, of intensieve modules ("taalbaden" van 6 of 7 uur per dag over 5 opeenvolgende dagen, lunch in de doeltaal is in de prijs begrepen)

 • Zowel individueel als in groep (maximum 6 personen).

 • Enkel ter plaatse in het bedrijf of bij trainee thuis (voor privégroepen is een andere locatie mogelijk).

    

  Hoe gaan we te werk bij een nieuw op te starten reeks?
 1. De taaltrainer test het kennisniveau van de trainee(s) tijdens een gesprek in de doeltaal.
  Onze referentie hierbij is het Gemeenschappelijk Europees referentie-kader voor Talen.

  De trainer vraagt daarop zeer specifiek naar de verschillende situaties waarin de trainee(s) de doeltaal zal (zullen) dienen te gebruiken.

   

 2. Wij bezorgen u een verslag van dit initiële evaluatiegesprek, met opgave van het cursusmateriaal dat wij het meest geschikt vinden voor gebruik tijdens de sessies.

  Waar nodig vragen wij bedrijfseigen of functiespecifieke documenten ter ondersteuning.

  Voorts doen wij een aanbeveling betreffende het aantal sessies, met mogelijkheid tot een tweede evaluatie halverwege de afgesproken reeks.

  In alle geval volgt op het einde van de volledige reeks een gedetailleerd verslag, met opgave van de gemaakte vorderingen, punten waaraan nog dient gewerkt te worden, en zo nodig een voorstel tot verlenging van de reeks.

  vraag on line info/offerte

meest gevraagde thematieken

 • dagelijkse situaties uit het privéleven

 • telefoneren (privé/zakelijk)

 • vergaderen

 • verkoopsgesprekken en/of -negotiaties

 • zakelijk dineren / bezoekers ontvangen

 • service na verkoop / problem solving

 • credit collecting

 
 • schriftelijke rapportering

 • communicatie per e-mail/fax

 • offertes maken

 • reageren op een offerte

 • orders plaatsen/afhandelen

 • klachten formuleren/behandelen

 • zakenreizen regelen

 
Vraag» on line info/offerte voor onze taaltrainingen
 (
bepaal uw niveau)
 

 
div. of LARCOSAN GCV
Jozef Jennesstraat 41
B-2900 SCHOTEN

T: 00 32 493 65 67 66
F: 00 32 3 290 95 86

e-mail:
mundicom@larcosan.be
Contact:
Tony Coppens

 route

Lees» de verhalen van tevreden klanten

Tony Coppens
zaakvoerder

Vraag» on line offerte vertalingen aan MUNDICOM

     mundicom@larcosan.be

Update: 05-Sep-2007 design by CYGMENDICS div. of CDIS bvba